Doanh nghiệp thủy sản kiến nghị 3 nội dung lớn trong việc thực thi QCVN 11-MT:2015

15/12/2017

Doanh nghiệp thủy sản kiến nghị 3 nội dung lớn trong việc thực thi QCVN 11-MT:2015

Gần 2 năm qua, VASEP đã nhận được phản ánh của nhiều nhà máy chế biến thủy sản về những vướng mắc sau thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Quản lý nhà nước thuộc ngành môi trường liên quan đến ba nội dung lớn trong việc thực thi QCVN 11-MT:2015/BTNMT về nước thải chế biến thủy sản.

Tiếp theo hai công văn trước đó là: Công văn số 55/2017/CV-VASEP ngày 21/4/2017 và công văn số 152/2017/CV-VASEP ngày 5/10/2017 cho dự thảo sửa đổi QCVN 11-MT:2015/BTNMT, ngày Ngày 20/11/2017, VASEP tiếp tục gửi Công văn số 178/CV-VASEP (CV178) kiến nghị xem xét đối với QCVN nước thải chế biến thủy sản.

Theo đó, VASEP kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, bỏ chỉ tiêu phospho ra khỏi Dự thảo QCVN 11:2017; giữ nguyên mức giới hạn kiểm soát của Amoni và N như trong QCVN 11:2015 và bổ sung khung pháp lý trong QCVN để tạo cơ chế thỏa thuận hợp lý giữa nhà máy thủy sản trong KCN với BQL KCN các tỉnh nhằm đảm bảo sự công bằng và hài hòa.

Việc thực thi các quy định về bảo vệ môi trường cũng như áp dụng các tiêu chuẩn chứng nhận bền vững về môi trường luôn là tiêu chí ưu tiên hàng đầu của VASEP và các doanh nghiệp thủy sản thành viên, không chỉ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong XK thủy sản, xây dựng thương hiệu cho DN mà còn là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững. Các nhà máy chế biến thủy sản đã luôn chú ý đầu tư công nghệ xử lý nước thải và nguồn lực vận hành cho hệ thống quan trọng này.

Tuy nhiên, trong gần 2 năm qua, Hiệp hội VASEP đã nhận được phản ánh của nhiều nhà máy chế biến thủy sản về những vướng mắc sau thanh tra, kiểm tra của các cơ quan Quản lý nhà nước thuộc ngành môi trường liên quan đến 03 nội dung lớn trong việc thực thi QCVN 11-MT:2015/BTNMT về nước thải chế biến thủy sản.

Đứng trước các bất cập như vậy và nhân cơ hội Dự thảo sửa đổi QCVN 11-MT:2015/BTNMT đang được xây dựng và lấy ý kiến, Hiệp hội VASEP với mong muốn có được các ý kiến khoa học và khách quan nhất, đã tổ chức Hội thảo ”QCVN nước thải chế biến thủy sản – nỗ lực tuân thủ của các nhà máy và các khó khăn, bất cập” vào sáng ngày 23/10/2017 tại tp. Hồ Chí Minh với sự tham gia trình bày của các nhà khoa học. Họi thảo nhằm tạo ra một diễn đàn trao đổi về các tồn tại, vướng mắc trong QCVN 11-MT:2015/BTNMT và tìm ra giải pháp cho các tồn tại, vướng mắc nói trên trên cơ sở khoa học và thực tiễn sản xuất.

Hội thảo đã quy tụ được sự tham gia của nhiều đại diện đến từ các DN chế biến thủy sản, đại diện một số cơ quan Quản lý Nhà nước có liên quan, một số chuyên gia độc lập về môi trường và các cơ quan truyền thông.

Cùng với đó, Hiệp hội cũng nhận được các Thư bày tỏ của một số chuyên gia và nhà khoa học tham gia Hội thảo về những ý kiến đề xuất cho việc sửa đổi các vương mắc, bất cập của Dự thảo sửa đổi QCVN 11-MT:2015/BTNMT và những cơ sở khoa học của các đề xuất đó.

Kèm theo CV178 là biên bản VASEP tổng hợp về kết quả Hội thảo cũng như các Thư kiến nghị của các chuyên gia, Hiệp hội và các DN hội viên kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét chỉ đạo việc rà soát tháo gỡ các nội dung vướng mắc đang được đưa vào Dự thảo nhằm giảm bớt khó khăn cho DN, tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp thủy sản đúng như tinh thần của các Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ.