Ảnh minh họa VASEP kiến nghị Bộ Tài chính sửa đổi 4 thông tư về phí trong tháng 5/2018

18/05/2018

(vasep.com.vn) Ngày 27/4/2018, VASEP đã gửi Công văn số 68/2018/CV-VASEP (CV68/2018) tới Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giải quyết các kiến nghị về phí tại 4 Thông tư năm 2016 của Bộ Tài chính (Các thông tư lần lượt số: 230, 279, 285, 286) và đề nghị cùng khảo sát và làm việc tại cảng cá ngày 4/5/2018.

Đã hơn 1 năm qua kể từ ngày VASEP gửi Công văn số 25/2017/CV-VASEP tới Bộ Tài chính kiến nghị về xem xét lại mức phí quy định tại 4 Thông tư về phí trong công tác thú y, khai thác thủy sản và an toàn thực phẩm của Bộ này. Tuy nhiên, cho tới nay những kiến nghị của VASEP và cộng đồng DN thủy sản vẫn chưa được Bộ Tài chính xem xét và giải quyết. Các DN thủy hải sản vẫn đang phải nộp các mức phí rất cao.

Vào cuối tháng 2/2017, VASEP đã gửi công văn tới Bộ Tài chính kiến nghị về mức phí quy định tại 4 Thông tư về phí trong công tác thú y, khai thác thủy sản và an toàn thực phẩm.

Tiếp đó, từ ngày 3-6/5/2017, VASEP cũng đã phối hợp với Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính), Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) và một số đơn vị liên quan khác của Bộ NN&PTNT tổ chức đoàn khảo sát tác động của các mức phí đối với các DN thủy sản tại khu vực ĐBSCL do.

Dựa trên báo cáo khó khăn thực tế của DN và các kết quả khảo sát của chuyến đi trên, ngày 19/9/2017, VASEP tiếp tục gửi Công văn số 143/2017/CV-VASEP tới Bộ Tài chính góp ý 2 dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định mức phí và lệ phí (trên cơ sở CV 11472/BTC-CST ngày 29/8/2017 và công văn số 11881/BTC-CST ngày 7/9/2017 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư thu phí, lệ phí trong lĩnh vực thú y, quản lý chất lượng, ATTP, xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản).

Ngày 9/10/2017, VASEP cũng gửi tới Bộ Tài chính Công văn số 158/2017/CV-VASEP góp ý về mức phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu hải sản đánh bắt trong dự thảo TT sửa đổi TT 230/2016/ TT-BTC.

Tuy nhiên, cho tới nay, Bộ Tài chính vẫn chưa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung 4 thông tư trên để tháo gỡ khó khăn cho các DN thủy sản hải. Do đó, tại CV68/2018, VASEP tiếp tục kiến nghị Bộ Tài chính xem xét sớm ban hành trong tháng 5/2018 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều và mức phí của các Thông tư 279/2016, 285/2016 và 286/2016 theo tinh thần của bản đã Dự thảo tháng 8/2017 (VASEP đã góp ý tại CV 143/2017/CV-VASEP ngày 19/9/2017 trên cơ sở CV 11472/BTC-CST ngày 29/8/2017 của Bộ Tài chính) để tháo gỡ giúp DN.

Riêng đối với Thông tư 230/2016/TT-BTC về phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản 700.000 đồng/lần: Bộ Tài chính xem xét thúc đẩy nhanh quá trình thẩm định lại và ban hành Thông tư sửa đổi giúp cộng đồng DN ngay trong tháng 5/2018 này.

Trên tinh thần xây dựng và hợp tác tích cực, khi tiếp tục còn một số ý kiến khác nhau tại Thông tư 230/2016, VASEP đề nghị nghị Bộ Tài chính và Bộ NN&PTNT sắp xếp để các đơn vị tham mưu của 2 Bộ (Vụ Chính sách Thuế, Tổng cục Thủy sản) cùng VASEP khảo sát và làm việc tại Cảng cá Hòn Rớ (Khánh Hòa) để thống nhất và minh bạch quy trình, chi phí thực tế cho 1 lần xác nhận.

Tạ Hà