Tin tức CLPangafish

Thủy sản Việt Nam - xây dựng chuỗi giá trị ngành cá tra.

15/01/2017
(Thủy sản Việt Nam) - Bộ NN&PTNT cho biết sẽ đặt mục tiêu xây dựng thành công chuỗi liên kết giá trị cho ...
Chi tiết

Sản lượng cá thịt trắng toàn cầu dự kiến đạt 12 triệu tấn năm 2020

03/01/2017
Đầu năm 2016, Rabobank đưa ra một báo cáo, theo đó, Brazil có tiềm năng trở thành một nhà sản xuất lớn và ...
Chi tiết