01
CÔNG TY CP XNK THUỶ SẢN CỬU LONG TUYỂN DỤNG SALES
02
Kế toán tổng hợp
03
Cán bộ Phòng Hành Chính Nhân Sự
04
Nhân viên Kinh doanh
05
Công nhân khâu sửa cá